Connect with us

Produktion af musik

Hvad er pedalerne på klaveret til? For begyndere

the golden corpus of a Steinway & Sons B211 by a studio magazine

Klaveret er et af de mest anvendte og vigtigste instrumenter overhovedet. Du har måske bemærket, at der findes klaverer med 2 og med 3 pedaler. Spørgsmålet er nu:

Hvad er pedalerne på klaveret til?

Sustain-pedalen (højre pedal) sørger for, at de toner, du spiller, giver genlyd, når du holder op med at spille dem, mens sostenuto-pedalen (den midterste pedal) kun lader den tone, du lige har spillet, give genlyd. Venstre pedal (Una Corda-pedal) giver en blødere tone med en blødere lyd.

Dette er naturligvis kun det korte svar. Hvis du også vil vide, hvordan hver enkelt pedal virker, og hvornår du skal bruge de forskellige pedaler på dit klaver, er du kommet til det rette sted.

Lad os starte med det grundlæggende.

Hvilke pedaler har mit klaver?

Som tidligere nævnt har klaverer normalt enten 2 eller 3 forskellige pedaler. De fleste klaverer har dog 3 pedaler.

På højre side af næsten alle klaverer findes den såkaldte sustain-pedal (eller også kaldet forte-pedal).

I de fleste tilfælde er klaverpedalen til venstre.

I midten bliver det dog mere spændende: Der er enten ingen pedal (på klaverer med kun to pedaler), en sostenuto pedal eller en dæmperpedal.

Hver af disse pedaler har et andet formål og giver os som pianister mulighed for at frembringe en anden lyd.

Lad os nu se på, hvordan de forskellige pedaler fungerer, og hvad du kan bruge hver enkelt pedal til:

Sustain-pedalen i detaljer

Sustain-pedalen er langt den mest anvendte pedal. Det er normalt placeret yderst til højre.

Når du trykker på sustainpedalen, fjernes dæmperne fra klaverets sider.

Normalt stopper de toner, du spiller, så snart du slipper tasterne. Dette skyldes, at sidens vibrationer stoppes af dæmpere.

Hvis du har trykket på sustainpedalen og stopper med at spille på tasten, vil siden dog fortsætte med at vibrere normalt.

For at stoppe lyden skal du enten vente (sidens vibrationer aftager automatisk, og lyden bliver mere og mere stille) eller tage foden af pedalen. Dette dæmper automatisk lyden igen.

Den midterste pedal i detaljer

Som nævnt er der flere muligheder for, hvilke pedaler der er placeret i midten af dit klaver.

Derfor vil vi nu se på, hvordan du kan finde ud af, hvilken pedal der sidder i midten af dit klaver, og hvad du kan bruge den til.

Sostenuto-pedalen

Sostenuto-pedalen er relativt lig sustain-pedalen.

Dæmperne fjernes dog ikke helt, men kun for de toner, der spilles.

Med sustain-pedalen giver alle toner genlyd (og dæmperne dæmpes ikke), mens det ved brug af sostenuto-pedalen kun er de toner, der er ved at blive spillet, der giver genlyd.

Alle toner, der spilles før eller efter, dæmpes normalt.

Sostenuto-pedalen bruges ikke nær så ofte som sustain-pedalen. I praksis findes der næsten ingen stykker eller sange, hvor pedalen er noteret.

På den ene side skyldes det, at denne form for pedal kun har eksisteret siden slutningen af det 19. århundrede, og på den anden side er effekten meget mere speciel end sustainpedalens.

Et andet særtræk er, at sostenuto-pedalen på mange klaverer kun kan bruges i de 1-2 laveste basoktaver.

Pedalen til træning

Når du træner, skal du være opmærksom på én ting først og fremmest: De omkring dig har det godt.

Især hvis du øver korte passager i timevis (som ikke engang lyder godt i sig selv), bør du tage hensyn til dine naboer (og din familie, f.eks.) og spille så stille som muligt.

Det er netop derfor, at nogle klaverer har en øvelsespedal, som du kan bruge til at dæmpe klaveret.

Den fungerer på den måde, at øvepedalen lægger en slags “dæmpende gardin” foran siderne, som dæmper klaveret.

For at du ikke behøver at have foden på pedalen hele tiden, kan du normalt “låse” øvelsespedalen på plads ved først at trykke den nedad og derefter til venstre.

Nu kender du de to almindelige varianter af den midterste pedal. Nu er spørgsmålet naturligvis:

Hvordan finder jeg ud af, hvilken pedal der er installeret i mit klaver?

Sådan kan du se, hvilken midterste pedal du har

For at gøre dette skal du bruge din midterste pedal én gang. Spil nu en tone:

Hvis det lyder blødere og mere sløvt end normalt, har dit klaver en øvelsespedal. Hvis tonen resonerer, har dit klaver imidlertid en sostenuto pedal.

Lad os gå videre til den venstre pedal på dit klaver:

Una Corda-pedalen i detaljer

Una Corda-pedalen gør lyden af dit klaver en smule mere stille og blødere.

For at forklare præcis, hvordan det fungerer, skal vi først se på klaverets konstruktion:

Dit klaver har i alt 3 sider pr. tone i de højere oktaver. Så hvis du spiller normalt, uden pedal, vil alle 3 sider blive spillet, når du spiller en tone.

Med de lavere toner er der først to sider, og med de laveste toner er der kun én side. (Også her spilles alle sider, enten begge eller én, på alle sider).

Una Corda-pedalen forskyder nu hele klaverets aktion ca. 1/2 centimeter til højre.

Det betyder, at der kun spilles to sider på de høje toner og kun én side på de lave toner.

Information: Når du trykker på pedalen, vil du også se, at hele tastaturet (dvs. alle 88 taster) bevæger sig til højre.

(Da jeg brugte pedalen første gang som 5-årig, troede jeg, at der var noget, der var gået i stykker. Men det er helt normalt).

Nu hvor vi har set nærmere på de forskellige pedaler, skal vi se på, hvordan du kan bruge dine pedaler.

Først og fremmest er det godt at vide, hvordan de enkelte pedaler overhovedet er noteret:

Hvordan er pedalerne noteret?

Sustain-pedalen er noteret med “Ped. noteret. Herefter skal du holde pedalen nede, indtil tegnet * vises i noderne. Dette tegn indikerer, at du skal tage foden af pedalen.

Sostenuto-pedalen er noteret med “Sost. Ped.” noteret. Dette bør også holdes, indtil tegnet *.

Una Corda-pedalen skrives blot som “Una Corda”. Du skal holde den nede, indtil “Tre Corda” vises i noterne.

Øvelsespedalen er ikke noteret, fordi den ikke bruges i stykker og sange. Som navnet antyder, er den kun beregnet til træning.

Vigtigt: Ofte er pedalerne slet ikke noteret. Derefter er det op til din personlige kunstneriske frihed, hvordan og hvornår du bruger pedalerne.

(I 90 % af tilfældene vil du alligevel kun bruge sustainpedalen).

Men lad os nu se på, hvilke teknikker du kan bruge til at anvende pedalerne:

Legato

Sustain-pedalen er fantastisk til at skabe legato-effekten.

(Legato betyder, at de enkelte toner og akkorder flyder problemfrit ind i hinanden).

Effekten skabes ved først at slå noderne og derefter bruge sustainpedalen. Derefter fjerner du fingeren fra den pågældende tangent og spiller de næste toner. Du fjerner også foden fra pedalen kortvarigt (når harmonien ændrer sig). Ellers ville der opstå dissonanser.

Legato-teknikken er den mest anvendte og sandsynligvis den teknik, du lærer først.

Her kan du se en video, hvor teknikken anvendes:

Den mest kraftfulde lyd

Du kan også bruge en teknik med din sustainpedal til at forstærke lyden af dit klaver (for at gøre den højere og mere kraftfuld).

Først sætter du foden på sustainpedalen og trykker den ned. Derefter spiller du noderne.

Dette giver den højeste og kraftigste lyd på klaveret. Tip: Det er bedst at bruge den kun, når du spiller forte eller fortissimo. Det er ekstremt svært at spille klaver med denne teknik.

Denne teknik er f.eks. velegnet, hvis du ønsker at spille et meget højtideligt eller truende stykke.

Her kan du se en video, hvor teknikken anvendes:

Accenter og slutnoter

Sustain-pedalen kan også bruges til at fremhæve accenter og slutnoter. For at gøre dette skal du bruge din sustainpedal og spille accenten samtidig.

Herefter skal du tage foden direkte af pedalen (ellers forstærker du også de efterfølgende toner).

Dette er en af de vanskeligste teknikker, fordi den er ekstremt præcis, og du skal sikre dig, at pedalen faktisk er samtidig med det, du vil spille og fremhæve.

Ændringer i dynamik og lyd

Hvis du f.eks. spiller et stykke i forte, og der pludselig sker en ændring i dynamikken (f.eks. fra forte til piano), kan du forstærke ændringen med dine pedaler.

Hvis du f.eks. spiller forte først, kan du bruge den teknik, der giver den kraftigste lyd.

Hvis du spiller klaver bagefter, kan du f.eks. bruge Una Corda-pedalen til at gøre lyden pludselig blødere, men også med en anden karakteristik.

For at opnå denne effekt skal du blot bruge Una Corda-pedalen, så snart der sker ændringer i dynamikken.

Her er en video af et stykke af Chopin, hvor denne teknik er nyttig i mellemstykket:

Spille med intensitet

Du ønsker ikke altid den fulde effekt. Derfor er det nogle gange tilrådeligt kun at trykke halvt på pedalerne, for eksempel for at få en mere differentieret effekt.

Her kan du se en video om dette emne:

Hvad sker der, når…

Før vi kommer til konklusionen, skal vi lige se på, hvad der sker, når du slet ikke spiller med pedaler:

Det kan du se i denne video:

Resumé og konklusion

Dette er de vigtigste ting, du bør vide om pedalerne på dit klaver.

Personligt er jeg en stor fan af pedalerne, fordi de giver dig meget plads til din egen fortolkning af de stykker, du spiller.

Hvis du gør det rigtigt, kan du udtrykke det, du ønsker at udtrykke, endnu bedre ved at bruge pedalerne rigtigt.

Desuden kræver de fleste stykker, at du alligevel skal bruge pedalerne. Her er f.eks. et andet stykke af Chopin:

Som du kan høre, ville det ikke rigtig lyde godt uden pedalerne, fordi mange toner bare bliver gentaget.

Tip: Lær at bruge pedalerne, det vil forbedre dit generelle klaverspil enormt.

Til dette formål giver det mening at spille f.eks. etuder. Hvis du klikker på dette link, kommer du til Amazon, hvor du kan se nogle af de bedste etudebøger (f.eks. af komponisten Czerny).

I denne video kan du høre nogle af hans etuder:

Insider-tip: Hvis du ved, hvordan du bruger sustain-pedalen korrekt, kan du også elegant skjule forkerte toner 😉

Hvis du også vil vide, hvordan du finder ud af, hvilket materiale tangenterne på dit klaver er lavet af, kan du læse denne artikel ved at klikke på linket.

God fornøjelse med at bruge din nye viden i praksis!

News

the golden corpus of a Steinway & Sons B211 by a studio magazine the golden corpus of a Steinway & Sons B211 by a studio magazine
Produktion af musik2 år ago

Hvad er pedalerne på klaveret til? For begyndere

Klaveret er et af de mest anvendte og vigtigste instrumenter overhovedet. Du har måske bemærket, at der findes klaverer med...

black and white picture of a mechanic metronome with Largo, Larghetto, Moderato, Allegro and Presto on it black and white picture of a mechanic metronome with Largo, Larghetto, Moderato, Allegro and Presto on it
Produktion af musik2 år ago

Hvad er en metronom (og hvordan bruger jeg den)?

Hvis du har spillet på et instrument, f.eks. i bands, små ensembler eller i et orkester, har du sikkert allerede...

Minolta 35mm Analog Film Camera with Ilford ISO 400 Film at a studio magazine Minolta 35mm Analog Film Camera with Ilford ISO 400 Film at a studio magazine
Fotografi2 år ago

13 værdifulde tips om analog fotografering for begyndere

Hvis du er begyndt at gå i gang med filmfotografering, har du sikkert et spørgsmål: Hvordan kommer jeg bedst i...

Leica SL with a Leica Vario Lens on a tripod Leica SL with a Leica Vario Lens on a tripod
Fotografi2 år ago

Er en Leica pengene værd? (Hvad du bør holde øje med)

Leica er en af de mest traditionelle producenter af førsteklasses kameraudstyr. Ud over Canon (og nogle gange Sony) fotograferer jeg...

Keyboard of a vintage Steinway B211 Grand Piano Keyboard of a vintage Steinway B211 Grand Piano
Produktion af musik2 år ago

Er mine klavertangenter lavet af elfenben? (Sådan fortæller du det)

Brugen af elfenben til f.eks. smykker, men også til klavernøgler, har i flere årtier ikke været tilladt i mange dele...

Classical Music Sheet for the piano from a studio magazine Classical Music Sheet for the piano from a studio magazine
Produktion af musik2 år ago

Kan noder til klaver bruges til andre instrumenter?

Der findes noder og partiturer til klaver til næsten alle musikstykker, der findes. Uanset om det er klassisk, moderne, pop,...

Fender Electric Bass Guitar Fender Electric Bass Guitar
Produktion af musik2 år ago

Hvorfor har basforstærkere brug for flere watt? (Simpelthen forklaret)

Hvis du kigger på watt-tal for guitarforstærkere og basforstærkere, vil du hurtigt bemærke, at basforstærkere har betydeligt mere effekt. Selv...

Amplifier for a keyboard or a synthesizer Amplifier for a keyboard or a synthesizer
Produktion af musik2 år ago

Kan man bruge en guitarforstærker til et elektrisk klaver?

De fleste elektriske klaverer har ikke gode indbyggede højttalere. Hvis du vil bruge dem på en scene, skal du altid...

Fender Amplifier for a guitar with Volume, Gain, Treble, Mid and Bass regulators Fender Amplifier for a guitar with Volume, Gain, Treble, Mid and Bass regulators
Produktion af musik2 år ago

Kan guitarforstærkere bruges til mikrofoner? Forklaret på 2 minutter

Mange mennesker, der spiller guitar og synger samtidig, spørger sig selv, om guitarforstærkere også kan bruges som mikrofoner. Fordelene ville...

Studio Monitors and Speakers in a studio Studio Monitors and Speakers in a studio
Produktion af musik2 år ago

Kan du bruge normale højttalere som studiemonitorer? Det enkle svar

Når du begynder at producere musik, støder du meget hurtigt på begrebet “studiemonitor”. Selv hvis du befinder dig i et...

Trending